Nowy sponsor strategiczny !!!

PGE Polska Grupa Energetyczna sponsorem strategicznym Stali Stalowa Wola PSA w sezonie 2021/2022

Umowę o współpracy zawarto na sezon 2021/2022. Logo partnera strategicznego klubu, PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największego w Polsce wytwórcy energii elektrycznej i ciepła, znajdzie się na strojach meczowych zawodników oraz obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Grupa PGE od wielu lat aktywnie włącza się w inicjatywy sportowe na najwyższym poziomie. PGE jest sponsorem największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych. Oprócz sponsoringu zawodowego, PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży w regionach, gdzie prowadzi swoją działalność. Jest to przejaw odpowiedzialnego podejścia Grupy do prowadzenia biznesu oraz budowania swojego wizerunku.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 mln klientów. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji energetycznej Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Inwestycje Grupy PGE obejmują m.in. największe w kraju inwestycje w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Zarząd oraz cała społeczność reprezentująca klub Stal Stalowa Wola składa serdeczne podziękowania PGE Polskiej Grupie Energetycznej za zaufanie i podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy. Mamy ogromną nadzieję, iż dzięki wsparciu PGE wzmocnimy swoją pozycję na piłkarskiej mapie Polski oraz zrealizujemy zakładane cele.

Leave a Reply